Mednarodni prevoz blaga od sedaj povsod po svetu

Pretekli mesec smo v podjetju prišli do sklepa, da mednarodni prevoz blaga razširimo tudi na ostale trge. Do zdaj smo sodelovali zgolj z vzhodnim trgom, vendar se je zaradi povpraševanja bilo treba premakniti tudi na ostale trge. Konkurenca je bila vedno bolj močna, zato so bile spremembe v podjetju nujne. Odločitev, da mednarodni prevoz blaga razširimo, je bila sicer težka in zelo tvegana, saj se razmere na trgu lahko hitro spremenijo. Vendar, saj veste, kako pravijo: kdo ne riskira, ne profitira. Ta stavek je bil vodilo h končni odločitvi.

Ne vemo, s kakšnimi težavami se bomo srečevali na novi poti, vemo pa, da bo naša odločitev prinesla tudi ogromno odgovornosti in dodatnega dela. V primeru, da mednarodni prevoz blaga razširimo po celem svetu, je potrebno za to pridobiti nove sodelavce v logističnem centru in avtoprevoznike, ki bodo poskrbeli, da bo prevoz blaga hiter in varen. Sliši se sicer sila enostavno, vendar vam iz izkušenj lahko povem, da je iskanje novega, ustreznega kadra za mednarodni prevoz blaga, sila težko in dolgotrajno. Ker se leta in leta ukvarjam s kadrovanjem, vem, da je v tej panogi težko najti delu predano osebo. Pri iskanju ustreznega prevoznika za mednarodni prevoz blaga je treba upoštevati tudi številne predpise. Primerna oseba za takšno delo more imeti kompetence, kot so: dobre komunikacijske sposobnosti, znanje tujih jezikov, biti mora odgovoren pri transportu, imeti mora dovoljenje za prevoz itd. 

V glavi imam že predstavo, kako se bom kot organizatorka mednarodnega prevoza blaga soočala z izzivi in preizkušnjami. Za mednarodni prevoz blaga je treba v rokah imeti ustrezna potrdila oziroma dovolilnice za izvajanje takšne storitvene dejavnosti. Dovolilnice izda Evropska konferenca ministrov za promet. Poleg te dovolilnice ter vseh predpisov, ki jih navaja zakonodaja, pa je v prvi vrsti najbolj pomembno to, da imamo v svoji ekipi najboljše voznike.